torsdag 21 oktober 2010

Sex- och samlevnadsundervisning kräver kompetens inom många områden

Sedan en dryg månad tillbaka är vi ett gäng lärare, skolsköterskor och kuratorer som deltar i Skolverkets kurs: Sex- och samlevnadsundervisning - skolpraktik och forskningsperspektiv, vid Göteborgs universitet. Ambitionen är att alltfler lärare nu ska utbildas så att landets unga får professionell handledning om allt som kan tänkas ha med kärlek, sex & relationer att göra. Äntligen! Kursen är upplagd så att deltagarna har en egen "testklass" i skolan där olika övningar förankras och utvärderas gemensamt. Vi har även gjort kartläggningar i form av enkäter för att se hur eleverna förhåller sig till olika aspekter inom kunskapsområdet och vad de kan tänkas vilja veta mer om. Mycket intressant! Under lärarledda seminarier diskuteras våra reflektioner och idéerna kopplas till aktuell forskning och vald kurslitteratur. Ett bra upplägg där deltagarnas olika erfarenheter kommer alla tillgodo.

Jag uppskattar känslan av att det är högt i tak - ett måste när vi förkovrar oss i detta intressanta och mångdimensionella kunskapsfält som sexualitet och kärlek innefattar. En annan avgörande aspekt i all form av undervisning men speciellt inom sex- och samlevnadsundervisning är hur viktigt det är att som pedagog bli medveten om sitt eget, inlärda beteendemönster. Mönster där vi ofta helt omedvetet både kränker och exkluderar personer med varierande sexuella läggningar eller andra personer vi tycker är märkliga. Hur lätt vi har att automatiskt utgå från heteronormen som det NORMALA, där all annan kärlek mellan människor mer eller mindre framställs som avvikande.

Ett utmärkt och spännande sätt att jobba med sig själv på, för att bli medveten om sina egna värderingar och hur de kan påverka undervisningen, är genom forumteater. Därför var teatergruppen BREYTA inbjuden att under tre intensiva timmar stångas med oss och våra sätt att agera som pedagoger i konstruerade situationer i skolan. Forumteater är en teaterform från Sydamerika där syftet är att synliggöra förtryckaren och vilka olika sätt förtryck kan gå till på. Deltagarna övar inför verkligheten och går från passiv åskådare till huvudrollshavare i olika scener.

Det var en fantastisk upplevelse på många sätt. Främst för det varma, bestämda och ytterst professionella sätt BREYTA hanterade allt som kom upp på, men också för den brutala upptäckt om hur svårt det är att ändra ett etablerat heteronormativt tänk till ett normkritiskt.
Till kaffet efteråt konstaterade vi ivrigt hur mycket som behöver göras i skolan! Att vi som pedagoger måste lära oss att bryta in när vi ser och hör om arbetskamrater som uttalar sig kränkande och nedvärderande gentemot elever! Att all form av tyst strutsbeteende är detsamma som att hålla med...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar